Bajki dla dzieci zarówno w formie literackiej, jak i filmowej stanowią integralną część okresu dzieciństwa. Poprzez nie pociechy poznają rzeczywistość w przyswajalnej dla nich postaci. Odgrywają ważną rolę w stymulacji rozwoju, zwłaszcza poszczególnych funkcji poznawczych, emocjonalnych oraz intelektualnych. Bajki dla dzieci w dużym stopniu oddziałują również na psychikę dziecka oraz współgrają z ich życiem emocjonalnym. Warto wykorzystać drzemiący w nich potencjał w kontekście rozwoju dziecka.

Bajki dla dzieci – aspekty wychowawcze

Bajki dla dzieci głównie kojarzą się z beztroskim okresem dzieciństwa, w którym maluchy większość czasu spędzają na dobrej zabawie oraz oglądaniu różnych animacji lub czytaniu książek. Znane są większości baśnie braci Grimm, Przygody Kaczora Donalda czy Królewny Śnieżki, w których zawarty jest aspekt walki dobra ze złem, w ten sposób, przedstawiając maluchom podstawowe pojęcia w dorosłym życiu. Niestety posiadają także drugą stronę medalu, ponieważ bajki dla dzieci w nadmiernej ilości mogą wywołać niepożądane zmiany w psychice pociechy, które mogą się manifestować w postaci różnych schematów zachowań, agresji czy negatywnych emocji. Dlatego z wychowawczego punktu widzenia, ważna jest odpowiednia regulacja oglądanych bądź czytanych treści. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że pociechy rozwijają się w swoim tempie, a niektóre czynniki mogą zahamować ten rozwój. Dobrym pomysłem jest wspólne oglądanie bajek dla dzieci, dzięki czemu, nie dość, że nadzorujemy przekazywane treści, to jeszcze spędzamy wspólnie czas, budując więź emocjonalną.

Bajki dla dzieci a rozwój społeczny
Fot. Pexels.com

Bajki dla dzieci – funkcje

Bajki dla dzieci spełniają ważne funkcje w kontekście rozwoju. Dlatego są dobrym narzędziem do projektowania określonych zmian. Nie bez powodu stosowane  są w bajkoterapii, a także w leczeniu depresji czy innych, problemów emocjonalnych. Podstawowe funkcje bajek dla dzieci to:

  • Funkcja emocjonalna – pobudzenie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie wrażliwości, empatii oraz umiejętności wyrażania własnych emocji, ich rozpoznawania i nazywania.
  • Funkcja społeczna – uczenie się reguł społecznych, panujących w zewnętrznym świecie, sposobów inicjowania i budowania relacji interpersonalnych, a także prawidłowych, pożądanych wzorców zachowań.
  • Funkcja intelektualna – wzbogacenie zasobów językowych, a co za tym idzie rozwój aparatu mowy, uczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, wspomaganie koncentracji oraz ćwiczenie pamięci.
  • Funkcja poznawcza – zdobywanie wiedzy o świecie, podstawowych pojęciach abstrakcyjnych, a także z różnych dziedzin rzeczywistości społecznej.

Rozwój emocjonalny

Jak już wiemy, bajki dla dzieci kształtują dziecięcą wrażliwą i empatię. Poprzez treści ukazywane na ekranie bądź przedstawione w formie treści na książkach, nasze pociechy mają możliwość utożsamienia się z emocjami bohaterów, co z kolei stwarza okazję do przyjrzenia się własnym stanom. Poprzez interakcje z wydarzeniami świata przedstawionego, maluchy przeżywają sytuacje razem z protagonistami.

Rozwój społeczny

Dzięki ukazanej w animacjach bądź książkach rzeczywistości pociechy poznają podstawowe reguły rządzące światem, które znajdują swoje odzwierciedlenie w realnym życiu. Bajki dla dzieci pomagają oswoić się z różnego rodzaju sytuacjami stresującymi, związanymi z ekspozycją społeczną, a także uczą konstruktywnych sposobów inicjowania i budowania relacji z innymi. Warto puszczać dzieciom treści, które pomogą im otworzyć się i przełamać dziecięcą nieśmiałość.

Bajki dla dzieci a rozwój intelektualny
Fot. Pexels.com

Rozwój intelektualny

Bajki dla dzieci mają także wpływ na rozwój intelektualny. Dzięki nim pociechy rozszerzają swój aparat mowy o nowe, rozbudowane słownictwo. Faktem jest, że tego typu obrazy przyspieszają pojawienie się mowy u maluchów. Dlatego wielu lekarzy zaleca czytanie bajek dla dzieci już w okresie prenatalnym, co może mieć dobre skutki w przyszłości.

Rozwój poznawczy

Ważnym aspektem jest także wpływ bajek dla dzieci na rozwój poznawczy. Poprzez ich oddziaływanie maluchy zyskują większą świadomość samych siebie oraz zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu w rzeczywistości społecznej. Ponadto uczą się rozumienia pojęć abstrakcyjnych.

Czy warto puszczać i czytać dzieciom bajki?

Jak widać, bajki dla dzieci wpływają na holistyczny rozwój dziecka w różnych sferach. Dzięki nim pociechy nie tylko poznają świat zewnętrzny, ale mają również możliwość przyjrzenia się własnym emocjom i przeżyciom, mniej lub bardziej, utożsamiając się z głównymi bohaterami. Co więcej, bajki dla dzieci stymulują także układ nerwowy,  poprzez dostarczanie różnych, pozytywnych bodźców, które finalnie wpływają na samopoczucie i poczucie szczęścia. Wszak śmiech naszych pociech, to ponoć najpiękniejsza rzecz na świecie! Warto wykorzystać ich potencjał, zezwalając na oglądanie i czytanie ich dzieciom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here