Jednoosobowa działalność gospodarcza to jeden ze sposobów generowania zysków. Jej założenie nastręcza często sporych problemów, zwłaszcza młodym, początkującym przedsiębiorcom, ponieważ związane jest z nielubianą przez wielu biurokratyzacją i formalizacją czynności, jakie należy wykonać, aby ją założyć. W celu zarejestrowania swojej firmy w urzędzie skarbowym potrzebnych jest szereg dokumentacji. W tym artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak wygląda proces założenia jednoosobowej działalności gospodarczej i na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z form prowadzenia biznesu, który ma generować spore dochody dla przedsiębiorcy. Jednak jej założenie wiąże się z dużym ryzykiem i wymaga posiadania wiedzy z zakresu księgowości, podatków, prawa, czy finansów oraz umiejętności menadżerskich, tworzenia strategii biznesowych, a także wielu kompetencji społecznych. Jednoosobowa działalność gospodarcza to osobny byt prawny, który musi spełniać określone ustawowo wymogi. Przede wszystkim taka forma zarabiania pieniędzy musi mieć cel zarobkowy, charakter zorganizowany, być wykonywana w sposób ciągły we własnym imieniu i w ramach swojej odpowiedzialności.  Jednoosobowa działalność gospodarcza jest sporym wyzwaniem, podczas którego może pojawić się wiele przeszkód. Sam proces jej powstawania jest w pełni sformalizowany i już na tym początkowym etapie mogą pojawić się wątpliwości i niejasności. W tym artykule wyjaśniamy, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w kilku, prostych krokach.

prowadzenie własnej firmy
Fot. Pexels.com

Krok 1 – Ustalenie branży i nazwy firmy

Proces zakładania własnej firmy powinien zaczynać się od ustalenia branży wykonywanych usług oraz nazwy. Jednoosobowa działalność gospodarcza powinna mieć chwytliwą nazwę, która sama w sobie będzie atrakcyjna pod kątem marketingowym. Dobrze by było, aby sugerowała ona również zakres oferowanych usług.

Krok 2 – Rejestracja działalności

Każdą formę pracy, która generuje dochód inny niż z tytułu umowy cywilnoprawnej, należy zarejestrować. Zatem prowadzenie własnej firmy musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która stanowi rejestr dla przedsiębiorców prowadzących dochodowy biznes w Polsce. W tym celu należy wypełnić bezpłatny formularz. Można to zrobić na kilka sposobów:

 1. Osobisty wpis do rejestru w urzędzie miasta lub gminy.
 2. Listem poleconym, który zawiera poświadczenie notarialne.
 3. Droga elektroniczną przez Internet z użyciem kwalifikowanego bezpiecznego podpisu.
 4. Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Krok 3 – Nadanie numeru NIP oraz REGON

Każda zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć nadany NIP oraz REGON. Pierwszy z nich to Numer Identyfikacji Podatkowej i, jak sama nazwa wskazuje, służy do rozpoznania płatnika celem odprowadzania podatków z tytułu uzyskiwania dochodów. Jest on tworzony w trakcie rejestracji firmy za pośrednictwem formularza. Natomiast REGON to 9-cyfrowy numer, który służy do kontaktów z urzędem skarbowym oraz zakładem ubezpieczeń społecznych.

prowadzenie własnej firmy
Fot. Pexels.com

Krok 4 – Wybór formy opodatkowania

Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania, czyli sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym z osiąganych dochodów. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest z tego zwolniona. Odprowadzanie stosownych składek może odbywać się w kilku formach:

 • Zasady ogólne opodatkowania – od uzyskanego dochodu odprowadzany jest podatek w wysokości 17%. Ten sposób rozliczania się z zysków ma wiele zalet, gdyż w ramach prowadzenia firmy można korzystać z ulg podatkowych;
 • Podatek liniowy – wartość podatku wynosi 19%. Istotną różnicą w tym przypadku jest stałe opodatkowanie bez względu na to, jakiej wysokości dochody będzie generować jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – opodatkowany w tym wypadku jest jedynie przychód bez kosztów jego uzyskania. Wybiera się jedną spośród kilku stawek: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%.
 • Karta podatkowa – ta forma rozliczania się z podatku nie ma nic wspólnego z wysokością dochodu, jaką generuje prowadzenie własnej firmy. Wartość podatku ustalana jest indywidualnie z przedstawicielem urzędu skarbowego.

Krok 5 – opłacenie pierwszych składek ZUS

Po dokonaniu rejestracji w odpowiedniej instytucji należy opłacić stosowne składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jednoosobowa działalność gospodarcza w określonych sytuacjach może liczyć na preferencyjne warunki odprowadzania kwot. Z tego typu ulg może liczyć:

 • Osoba zatrudniona na umowę o pracę, od której odprowadzane są już składki ZUS;
 • Początkujący, niedoświadczony przedsiębiorca, który na pierwsze pół roku prowadzenia firmy może uzyskać ulgę na start, dzięki której będzie płacić jedynie składki zdrowotne;
 • Przedsiębiorca, który uzyskuje niewielkie dochody. Wówczas płaci się tzw. „Mały ZUS”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here