Psychoanaliza jest jednym z głównych nurtów psychologicznych. Ma wiele zasług na polu naukowym, jak i w psychoterapii różnego rodzaju zaburzeń. Pacjenci prowadzeni w tym nurcie nie tylko odzyskują wiarę w siebie oraz poczucie własnej wartości, ale także prowadzą satysfakcjonujące życie na różnych jego płaszczyznach. Przyjrzyjmy się zatem psychoanalizie oraz temu, jakie nadaje efekty.

Psychoanaliza w terapii jako klucz do procesu uzdrowienia

Psychoanaliza jest jednym z najpopularniejszych nurtów stosowanych w psychoterapii różnych zaburzeń. Jej oddziaływania pomagają poradzić sobie z wieloma traumatycznymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa i nie tylko. Współczesne problemy, z którymi zmagają się ludzie, są rozmaite. W obecnych czasach, kiedy populacja na całym świecie poddana została najwyższej próbie, poczucie bezpieczeństwa zostało nad wyraz zachwiane. Pojawiły się problemy związane z utratą pracy, śmiercią bliskich osób czy deprywacją podstawowych potrzeb człowieka. Wobec tak ekstremalnych warunków, w jakich przyszło nam żyć, kluczową rolę w ochronie zdrowia psychicznego jednostki odgrywa dostęp do form pomocy i wsparcia emocjonalnego. Efekty psychoanalizy pomagają wyjść z wielu kryzysów życiowych, a sam nurt staje się kluczem do procesu zdrowienia.

efekty psychoterapii
Fot. Pexels.com

Tłumione emocje przyczyną problemów

Jak twierdzi legendarny psycholog Sigmund Freud, ojciec psychoanalizy: Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci. W tej sentencji ukryty jest sens, który mówi o tym, że fundamentalnym motorem napędowym ludzkich działań są nieprzepracowane, tłumione głęboko w nieświadomości emocje. Efekty psychoterapii prowadzonej w nurcie psychoanalitycznym pozwalają zrozumieć, czym są tłumione emocje, które magazynują się nieświadomej części ludzkiego rozumowania, znajdując także swoje ujście w różnych obszarach naszego ciała. To one są przyczyną problemów psychicznych, w znacznym stopniu determinując ludzkie zachowanie. Psychoanaliza upatruje źródła irracjonalnych działań, uczuć i emocji w destrukcyjnych doświadczenia i traumach z okresu dzieciństwa. Proces zdrowienia polega na rozpoznaniu obszaru i sensu tych aspektów, poprzez oddziaływania psychoterapeutyczne.

Psychoanaliza a terapia

Psychoanaliza ma wiele zasług w dziedzinie nauki oraz terapii. Przede wszystkim zwraca mocno uwagę na wpływ destrukcyjnych przeżyć i traum z okresu dzieciństwa na funkcjonowanie człowieka w wielu płaszczyznach w okresie dorosłości. Proces uzdrowienia tych destruktywnych schematów wymaga wniknięcia „w głąb” ludzkiego umysłu i wspomnień – to tylko niektóre efekty psychoterapii prowadzonej w nurcie psychoanalitycznym. Aby proces zdrowienia niósł za sobą trwałe zmiany w zachowaniu, trzeba zmierzyć się z własnymi demonami z przeszłości. Wymaga to przede wszystkim gotowości i sporej odwagi. W tym nieoceniona jest rola psychoterapeutów, którzy prowadząc terapię w nurcie psychoanalizy, stwarzają pacjentom odpowiednie warunki do konstruktywnej konfrontacji z samym sobą. Psychoanaliza korzysta z różnych, skutecznych metod i narzędzi, które pomagają ludziom osiągnąć świadomość siebie i swoich problemów.

efekty psychoterapii
Fot. Pexels.com

Efekty psychoanalizy

Efekty psychoterapii w nurcie psychoanalitycznym sprawdzają się głównie w leczeniu rozmaitych chorób psychicznych. Ten model leczenia z dużym powodzeniem wciąż króluje w wielu terapiach. Ma nieocenione zasługi, w różnych obszarach problemowych, m.in.:

 • leczeniu depresji;
 • podnoszeniu poczucia wartości i samooceny;
 • uzdrawianiu destrukcyjnych emocji i uczuć: lęku, frustracji, smutku czy bólu;
 • radzeniu sobie z traumą;
 • identyfikowaniu nieświadomych źródeł i przyczyn codziennych problemów.

Efekty psychoterapii prowadzonej w nurcie psychoanalitycznym sprowadzają się, m.in., do:

 • budowania umiejętności rozpoznawania przyczyn i źródeł problemów psychicznych;
 • podnoszenia poczucia własnej wartości oraz kreowania optymalnej samooceny;
 • uczenia się podejmowania w pełni świadomych decyzji w różnych sytuacjach;
 • świadomego, kontrolowanego przeżywania destrukcyjnych emocji i uczuć;
 • odzyskania wiary we własne możliwości oraz poczucia sprawstwa;
 • neutralizowania destruktywnych komunikatów typu „Ja” w dialogu wewnętrznym.

Podsumowanie

Psychoanaliza ma szereg uzdrawiających ludzką psychikę właściwości. Jej zasługi są doceniane wśród wielu praktyków, zajmujących się udzielaniem profesjonalnego wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jednak, aby efekty psychoterapii były trwałe, proces terapeutyczny wymaga przede wszystkim gotowości do zmierzenia się z bolesną przeszłością, wytrwałości, zaangażowania oraz zdolności do wejrzenia „w głąb” siebie. Na tym etapie niezbędna jest obecność terapeuty, który zapewnia pacjentowi poczucie bezpieczeństwa oraz stwarza komfortowe warunki do rozmowy. Psychoanaliza wciąż niepodzielnie króluje w procesie zdrowienia i leczenia różnorodnych traum z okresu dzieciństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here