Wydawać się może, że każdy rodzic kocha swoje dziecko i chce dla niego jak najlepiej. Jednak rzeczywistość niejednokrotnie pokazuje, że sam fakt bezwarunkowej miłości rodzicielskiej często nie wystarcza, aby zbudować silną więź emocjonalną z pierworodnym. Uczucia mogą okazać się zwodnicze, jeśli nie idą w parze ze wspólnym spędzaniem czasu, rozmowami o potrzebach czy przekazywaniem wartości moralnych. Aby zbudować bliską, trwałą relację z dzieckiem, tak naprawdę, potrzeba bardzo wiele.

Miłość lekarstwem na zło

Zacznijmy od uczuć. Mówi się, że miłość, jej doznawanie i okazywanie jest głównym sensem istnienia człowieka. Istota ludzka nieustannie dąży do tego, aby kochać i czuć się kochaną. W przypadku relacji rodzic-dziecko mowa o bezwarunkowej miłości, bez względu na wszystko. Przychodząc na świat, doznajemy szoku termicznego. Jest to na tyle traumatyczny moment w życiu każdego człowieka, który skutkuje tym, że niewiele pozostaje w pamięci z wczesnego okresu dziecięcego. Już na tym etapie ważna jest więź emocjonalna z dzieckiem oraz okazywanie mu troski i miłości. Wówczas od najmłodszych lat uczymy się, że warto kochać, okazując swoje uczucia, dzięki czemu stajemy się silniejsi i wartościowi. To właśnie dzielenie się miłością pokazuje, jak zbudować silną więź emocjonalną z dzieckiem.

Dbanie o potrzeby dziecka
Fot. Pexels.com

Dbaj o potrzeby dziecka

Miłość jest fundamentem, na którym opiera się silna więź emocjonalna z dzieckiem, ale nie jedynym warunkiem jej budowania. Samo okazywanie uczuć może okazać się nie wystarczające, jeśli nie będziemy odpowiednio reagować na potrzeby pierworodnego. W tym aspekcie trzeba również zwracać uwagę na indywidualność. Każde dziecko jest inne, niepowtarzalne, rozwija się we własnym tempie i to stanowi jego siłę. Nie można wywierać na nim presji i stawiać wobec niego zbyt wygórowanych oczekiwań na starcie, gdyż skutkować może tym nadmiernym perfekcjonizmem w dorosłym życiu. Warto skupić się na indywidualnych potrzebach dziecka, słuchać tego, co mówi na temat swoich uczuć, emocji, rozmawiać z nim o tym. Oprócz miłości, jako rodzice, jesteśmy w stanie zaoferować swojemu dziecku znacznie więcej. Zaspokajanie jego potrzeb jest ważne, ponieważ w dorosłości będzie czuł się wartościowym człowiekiem.

Reaguj na dziecięce emocje

Dziecięcy świat emocjonalny jest bardzo bogaty. Maluczcy spontanicznie okazują swoje emocje, co nie zawsze idzie w parze w rozumieniu ich znaczenia. W tym aspekcie ważna jest rola rodzica. Silna więź emocjonalna z dzieckiem polega na wzajemnym rozpoznawaniu stanów emocjonalnych. Należy o nich mówić otwarcie, pokazując dobre i złe strony poszczególnych emocji. Rozbierać je na czynniki pierwsze, zaznaczać ich ważność oraz znaczenie. W przypadku gwałtownych, dziecięcych wybuchów złości przede wszystkim należy spokojnie zareagować, rozmawiając z dzieckiem o tym. Brak reakcji z naszej strony, dziecko może odebrać personalnie i poczuć się zaniedbane czy mniej ważne. Poza tym jest to ciche przyzwolenie na ich występowanie.

Dbanie o potrzeby dziecka
Fot. Pexels.com

Spędzaj wspólnie czas

Spędzanie wspólnie czasu jest kolejnym, ważnym czynnikiem, który pokazuje, jak zbudować więź emocjonalną z dzieckiem. Dobrym sposobem jest angażowanie pierworodnego w drobne, codziennie obowiązki domowe, dzięki czemu poczuje się on potrzebny i ważny. Co więcej, poprzez wspólne oddawanie się różnym czynnościom, wzmacniamy komunikację oraz pobudzamy dziecięcą ciekawość świata. Czytanie dziecku bajek, bawienie się w jego ulubione zabawy czy rozmowy na interesujące go tematy – to wszystko daje poczucie bezpieczeństwa i ważności. Budowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem poprzez wspólne spędzanie czasu, jest ważne dla jego samooceny, pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Okazuj swoje uczucia

Okazywanie swoich uczuć i emocji jest równie ważne w procesie budowania więzi emocjonalnej z dzieckiem, co spędzanie z nim czasu. Nasi maluczcy uczą się od nas pewnych schematów zachowań poprzez obserwację i modelowanie. To rodzic jest głównym nośnikiem wartości w rodzinie. Okazując dziecku swoje uczucia i emocje, uczymy go rozpoznawać pewne stany uczuciowe oraz to, że ważne jest otwarte mówienie o nich. Pokazujemy w ten sposób, że nie powinno się wstydzić, mówić o tym, co tak naprawdę czujemy. Ma to także wymiar terapeutyczny, gdyż powstaje okazja do przyjrzenia się własnym stanom uczuciowym. Budowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem poprzez pracę nad uczuciami jest bardzo ważne również w kontekście zdrowia psychicznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here